Verkkolaskutustiedot

Operaattori

OpusCa­pi­ta Solu­tions Oy
(E204503)

Verkkolaskuosoite

003730191127

OVT-tunnus

003730191127

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoitteeseen:

Steel­boss Oy (OpusCa­pi­ta skan­naus­pal­ve­lu)
PL 17732
00062 LASKUTUS

Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun, eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja, eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennallaan.

Steel­boss Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te: SteelBoss.FI.P.131470-7@docinbound.com